هیراکو
هیراکو

شنبه 20 شهریور 1400

تجزیه بهای فهرست انتقال و توزیع آب روستایی سال 1400

فایل تجزیه بهای فهرست‌های واحد پایه سال 1400 در سامانه نظام فنی و اجرایی کشور:

تجزیه بهای فهرس ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر سال 1400

تجزیه بهای فهرست ابنیه سال 1400

تجزیه بهای فهرست انتقال و توزیع آب روستایی سال 1400

تجزیه بهای فهرست آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1400

تجزیه بهای فهرست آبیاری تحت فشار سال 1400

تجزیه بهای فهرست آبیاری و زهکشی سال 1400

تجزیه بهای فهرست بهره‌برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب سال 1400

تجزیه بهای فهرست پست‌های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1400

تجزیه بهای فهرست تاسیسات برقی سال 1400

تجزیه بهای فهرست تاسیسات مکانیکی سال 1400

تجزیه بهای فهرست چاه سال 1400

تجزیه بهای فهرست شبکه توزیع آب سال 1400

تجزیه بهای فهرست شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1400

تجزیه بهای فهرست مرمت بناهای تاریخی سال 1400

تجزیه بهای فهرست نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1400

تجزیه بهای فهرست نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه‌آهن سال 1400

تجزیه بهای فهرست سدسازی سال 1400

تجزیه بهای فهرست خطوط انتقال آب سال 1400

تجزیه بهای فهرست خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1400

تجزیه بهای فهرست راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1400

تجزیه بهای فهرست راهداری سال 1400

تجزیه بهای فهرست ساخت و ترمیم قنات سال 1400

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید