هیراکو
هیراکو

شنبه 6 شهریور 1400

آیین نامه اجرایی جزء یک بند ز تبصره ۵ بودجه کل کشور سال ۱۴۰۰ - اسناد تسویه خزانه، تهاتر مطالبات

برای مشاهده و دانلود متن کامل روی لینک زیر کلیک کنید:

اسناد تسویه خزانه، تهاتر مطالبات

آیین نامه اجرایی جزء یک بند ز تبصره ۵ بودجه کل کشور سال ۱۴۰۰ - اسناد تسویه خزانه، تهاتر مطالبات
اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید